Stručni stožer

TRENER SENIORA (A-2 LIGA)

Luka Jovanović, VŠS, trener

TRENER SENIORA II (C-1 LIGA)

Goran Perić, prof.

TRENER JUNIORA

Goran Perić, prof.

TRENER KADETA

Damir Kršić, prof.

TRENER MLAĐIH KADETA

Ivan Skenderović, prof.

TRENERI ŠKOLA KOŠARKE

Ivan Skenderović, prof.

Daniel Santini, trener