Škole košarke

ŠKOLE KOŠARKE

TRENER: Marijan Bagarić, Filip Paveliarijan Bagarić, Filip Pavelić

O.Š. Matija Gubec

O.Š. Josip Račić

O.Š. Savski Gaj

OŠ Kajzerica

OŠ J. Klović

OŠ Zapruđe